ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Návrh rozpočtu pro hlavní činnost na rok 2018

Návrh rozpočtu  pro hlavní činnost na rok 2018
Náklady Návrh rozpočtu v tis. Kč hlavní činnost 2018 Schválený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2017 Upravený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2017 Předpokládané plnění rozpočtu za rok 2017
501-spotř.materiálu 186,30 151,60 151,60
502-spotřeba energií 765,00 765,00 765,00
504-prodané zboží 0,00
511-opravy a údržba 318,30 266,40 250,00 516,40
512-cestovné 56,50 56,50 56,50
513-náklady na repr. 20,00 20,00 20,00
518-ost.služby 1 567,40 1 248,40 99,00 1 347,40
521-mzdové nákl. 3 159,10 2 216,00 296,00 2 512,00
524-zák.soc.poj. 938,10 685,40 100,00 785,40
525-ostatní soc.poj. 0,00
527-zákonné soc.nákl. 111,60 89,10 89,10
528-ost.soc.náklady 0,00
531-silniční daň 0,00
538-ostatní daně a popl. 0,00
549-jiné ost.nákl. 147,70 147,70
569-poplatky 0,00
551-odpisy 70,07 49,98 49,98
Ostatní náklady 147,70 200,00 200,00
celkem – náklady 7 340,07 5 696,08 945,00 6 641,08
Výnosy
601-vlastní příjmy
602-tržby z prodeje služeb 1 400,00 1 400,00 1 400,00
604-tržby za prodané zboží 0,00
644-Úroky 0,00
648-Zúčtování fondů 0,00
649-ostatní výnosy 0,05 0,05 0,05
672- příspěvek od zřizovatele- provoz 5 824,95 0,00
672- příspěvek od zřizovatele- odpisy 70,07 4 251,03 945,00 5 196,03
672-dotace MÚ 0,00
672-příspěvek KÚ 15,00 15,00 15,00
672 - Mikroregion 30,00 30,00 30,00
Ostatní výnosy 0,00
Celkem-výnosy 7 340,07 5 696,08 945,00 6 641,08
daň z příjmu 0,00
Výsledek hosp. 0,00 0,00 0,00
Dne 31.10.2017
Vyhotovil: Renata Pazderová, ředitelka

NAHORU