ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Projekty

Společné dědictví - jeden cíl

Společné dědictví - jeden cíl

Cíl projektu: Společná historie území při hranicích ČR a Polska je dodnes patrná na kulturním dědictví obou zemí. Projekt je zaměřen na zpřístupnění unikátního společného kulturního dědictví - betlemářství. Snahou všech partnerů je vytvořit přitažlivý česko-polský turistický produkt, který podpoří cestovní ruch a zaměstnanost.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu glacensis.

Zpřístupnění  svitavského betlému ze sbírkového fondu Třebechovického muzea betlémů

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme slavnostně odhalili nově zrestaurovaný svitavský betlém. Soubor byl vytvořen neznámým lidovým řezbářem z oblasti Svitavska na přelomu 19. a 20. století a do sbírek třebechovického muzea se dostal v roce 1989. Figurky z lipového dřeva i architektura byly ve velmi špatném stavu. Pro svitavské betlémy je typické použití zlaté a stříbrné barvy. Bohužel barva se loupala, figurky měly ulámané části a byly poškozené od dřevokazného hmyzu. Dlouhá léta betlém čekal na zrestaurování. Jeho realizace se podařila až v rámci česko-polské projektu „Společné dědictví – jeden cíl“, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Betlém byl zrestaurován Ateliéry Bárta z Hořic a osazen do nové skříně.

Číst více

Dokument o Generálním restaurování NPK Třebechovického betlému

Cíl projektu: Pomocí filmového dokumentu představit projekt Generálního restaurování NPK Třebechovického betlému, který byl realizován v červnu 2015 – květnu 2016. Videodokument představí průběh restaurování, bilaterální spolupráci a sdílení zkušeností v oblasti restaurování.

Termín realizace projektu: 31.5.2017 – 31.8.2017

Partner projektu: Restaurátorský atelier Klaus Brandl, Vaduz, Lichtenštejnsko

Financováno: EHP fondy 2009-2014

Číst více

Betlémy v Lichtenštejnsku – prezentace betlemářského kulturního dědictví

Betlémy v Lichtenštejnsku – prezentace betlemářského kulturního dědictví

Výstava 11.11.2016 – 31.3.2017

Tradice stavění betlémů po celém světě vychází ze stejného biblického příběhu. Staletími na sebe základní evangelijní příběh navázal řadu lidových prvků dané země, ve které byl tradován. Proto se dnes můžeme setkat s různými způsoby stavění betlémů. Cílem výstavy je představit v rámci bilaterální spolupráce betlémy Lichtenštejnska - způsob jejich stavění, užití materiálů a prezentace. Cílem bilaterální spolupráce je sdílení a výměna zkušeností s uchováváním, obnovou (restaurováním) a  následnou prezentací kulturního  dědictví předků - artefaktů betlemářské tvorby.

Partner projektu: Restaurátorský atelier Klaus Brandl, Vaduz, Lichtenštejnsko

Financováno: EHP fondy 2009-2014

Číst více

Generální restaurování NKP Třebechovického muzea betlémů

Generální restaurování NKP Třebechovického muzea betlémů

Termín realizace projektu: 15.6.2015-31.5.2016
Celkové náklady na projekt:  7 280 950,- Kč (restaurování  7 026 500,- Kč, publicita a externí administrace výběrového řízení na restaurování  254 450,-Kč)

EHP fondy 5 700 000,- Kč

Královéhradecký kraj  671 000,- Kč

Město Třebechovice p.O. 909 950,- Kč


Partner projektu: České sdružení přátel betlémů z.s.
Odborná spolupráce: Restaurátorské Ateliéry Klaus Brandl, Lichtenštejnsko

Projekt je podpořen grantem z Fondu EHP (podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska).

Číst více

Po stopách betlémáka Josefa Probošta

Cíl projektu: zlepšení turistického značení, tvorba interaktivního programu pro děti a vydání knihy s novými poznatky o NKP Třebechovickém Proboštově betlému

Realizace: 2013

Číst více

Betlémy v pohraničí – hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace

Cíl projektu: porovnání inspirací tvůrců mechanických betlémů Josefa Probošta (Třebechovice pod Orebem) a Longina Wittiga (polské Wambierzyce)

Realizace: 2012–2013

Číst více

12

NAHORU