ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Schválený rozpočet na rok 2017

Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice pod Orebem
Schválený rozpočet na rok 2017 č. usnesení 16/337-2017 ze dne 9.2.2017
Vyrovnávací platba = (Náklady - výnosy)
VP =  5696,08 - 1445,05
Vyrovnávací platba činí  4.251,03 tis. Kč
neinvestiční rozpočet
Náklady Hodnota v tis. Kč hlavní činnost Hodnota v tis. Kč hospodářská činnost
501-spotř.materiálu 151,60 6,40
502-spotřeba energií 765,00 55,00
504-prodané zboží 620,00
511-opravy a údržba 266,40 14,10
512-cestovné 56,50
513-náklady na repr. 20,00
518-ost.služby 1248,40 54,90
521-mzdové nákl. 2216,00 40,00
524-zák.soc.poj. 685,40 13,60
525-ostatní soc.poj.
527-zákonné soc.nákl. 89,1
528-ost.soc.náklady
531-silniční daň
538-ostatní daně a popl.
549-jiné ost.nákl. 147,70 2,30
569-poplatky
551-odpisy 49,98
celkem - náklady 5696,08 806,30
Výnosy
601-vlastní příjmy
602-tržby z prodeje služeb 1400,00
604-tržby za prodané zboží 810,00
644-Úroky
648-Zúčtování fondů
649-ostatní výnosy 0,05
691- příspěvek od zřizovatele- provoz
691- příspěvek od zřizovatele- odpisy
691- Euroregion glacensis 85% . předfinancovat
691-dotace od MPSV
691-dotace Min.Kultury
691-příspěvek KÚ 15,00
691-Mikroregion 30,00
Celkem-výnosy 1445,05 810,00
daň z příjmu
Výsledek hosp. 3,7
účelově určené finanční prostředky na neinvestiční výdaje v tis. Kč:
Dovybavení interiéru Kulturního domu (ledničky
chladící boxy, kávovary apod.) 200
Kulturní dům - gen. úklid, výmalba, údržba parket 250
Celkem 450
Renata Pazderová
ředitelka příspěvkové
organizace

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)

NAHORU