ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Schválený rozpočet pro hlavní činnost na rok 2019

Příloha č. 2/1 Třebechovické muzeum betlémů
Návrh rozpočtu  pro hlavní činnost na rok 2019
Náklady Návrh rozpočtu v tis. Kč hlavní činnost 2019 Schválený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2018 Upravený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2018 Předpokládané plnění rozpočtu za rok 2018
501-spotř.materiálu 203,30 186,30 186,30
502-spotřeba energií 765,00 765,00 765,00
504-prodané zboží 0,00
511-opravy a údržba 322,30 318,30 50 000,00 50 318,30
512-cestovné 56,50 56,50 56,50
513-náklady na repr. 22,00 20,00 20,00
518-ost.služby 2 609,90 1 567,40 1 567,40
521-mzdové nákl. 3 355,00 3 145,00 3 145,00
524-zák.soc.poj. 1 048,40 977,40 977,40
525-ostatní soc.poj. 0,00
527-zákonné soc.nákl. 130,00 111,60 111,60
528-ost.soc.náklady 0,00
531-silniční daň 0,00
538-ostatní daně a popl. 0,00
549-jiné ost.nákl. 0,00
569-poplatky 0,00
551-odpisy 65,77 70,07 70,07
551 - odpisy dotace 61,32
Ostatní náklady 147,80 147,70 0,00 147,70
celkem – náklady 8 787,29 7 365,27 50 000,00 57 365,27
Výnosy
601-vlastní příjmy
602-tržby z prodeje služeb 1 400,00 1 400,00 1 400,00
604-tržby za prodané zboží 0,00
644-Úroky 0,00
648-Zúčtování fondů 0,00
649-ostatní výnosy 0,05 0,05 0,05
672- příspěvek od zřizovatele- provoz 6 715,15 5 850,15 5 850,15
672- příspěvek od zřizovatele- odpisy 65,77 70,07 70,07
672-dotace 500,00 0,00 0,00
672 - odpisy dotace 61,32
672-příspěvek KÚ 15,00 15,00 15,00
672 - Mikroregion 30,00 30,00 30,00
Ostatní výnosy 0,00
Celkem-výnosy 8 787,29 7 365,27 0,00 7 365,27
daň z příjmu 0,00
Výsledek hosp. 0,00 0,00 0,00
Dne 29.10.208
Vyhotovil: Renata Pazderová, ředitelka
Odpovídá: Renata Pazderová, ředitelka

NAHORU