ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Schválený rozpočet pro hlavní činnost na rok 2020

Příloha č. 2/1 Třebechovické muzeum betlémů
Schválený rozpočet pro hlavní činnost na rok 2020 
Náklady Návrh rozpočtu v tis. Kč hlavní činnost 2020 Schválený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2019 Upravený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2019 Předpokládané plnění rozpočtu za rok 2019
501-spotř.materiálu 263,30 203,30 203,30
502-spotřeba energií 765,00 765,00 765,00
504-prodané zboží 0,00
511-opravy a údržba 322,30 322,30 322,30
512-cestovné 61,50 56,50 56,50
513-náklady na repr. 22,00 22,00 22,00
518-ost.služby 2 657,45 2 609,90 177,00 2 786,90
521-mzdové nákl. 3 579,00 3 355,00 3 355,00
524-zák.soc.poj. 1 124,40 1 048,40 1 048,40
525-ostatní soc.poj. 0,00
527-zákonné soc.nákl. 134,00 130,00 130,00
528-ost.soc.náklady 0,00
531-silniční daň 0,00
538-ostatní daně a popl. 0,00
549-jiné ost.nákl. 0,00
569-poplatky 0,00
551-odpisy 94,93 65,77 65,77
551 - odpisy dotace 61,32 61,32 61,32
Ostatní náklady 147,80 147,80 0,00 147,80
celkem – náklady 9 233,00 8 787,29 177,00 8 964,29
Výnosy
601-vlastní příjmy
602-tržby z prodeje služeb 1 440,00 1 400,00 1 400,00
604-tržby za prodané zboží 0,00
644-Úroky 0,00
648-Zúčtování fondů 0,00
649-ostatní výnosy 0,05 0,05 0,05
672- příspěvek od zřizovatele- provoz 7 591,70 6 715,15 177,00 6 892,15
672- příspěvek od zřizovatele- odpisy 94,93 65,77 65,77
672-dotace 0,00 500,00 500,00
672 - odpisy dotace 61,32 61,32 61,32
672-příspěvek KÚ 15,00 15,00 15,00
672 - Mikroregion 30,00 30,00 30,00
Ostatní výnosy 0,00
Celkem-výnosy 9 233,00 8 787,29 177,00 8 964,29
daň z příjmu 0,00
Výsledek hosp. 0,00 0,00 0,00
Dne 15.10.2019
Vyhotovil: Renata Pazderová, ředitelka
Odpovídá: Renata Pazderová, ředitelka

NAHORU