ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Schválený rozpočet pro hospodářskou činnost na rok 2020

Příloha č. 2/2 Třebechovické muzeum betlémů
Schválený rozpočet pro hospodářskou činnost na rok 2020
Náklady Návrh rozpočtu v tis. Kč hospodářská činnost 2020 Schválený rozpočet v tis. Kč hospodářská činnost 2019 Upravený rozpočet v tis. Kč hospodářská činnost 2019 Předpokládané plnění rozpočtu za rok 2019
501-spotř.materiálu 6,40 6,40 6,40
502-spotřeba energií 55,00 55,00 55,00
504-prodané zboží 620,00 620,00 620,00
511-opravy a údržba 14,10 14,10 14,10
512-cestovné 0,00
513-náklady na repr. 0,00
518-ost.služby 54,90 54,90 54,90
521-mzdové nákl. 40,00 40,00 40,00
524-zák.soc.poj. 13,60 13,60 13,60
525-ostatní soc.poj. 0,00
527-zákonné soc.nákl. 0,00
528-ost.soc.náklady 0,00
531-silniční daň 0,00
538-ostatní daně a popl. 0,00
549-jiné ost.nákl. 2,30 2,30 2,30
569-poplatky 0,00
551-odpisy 0,00
Ostatní náklady 0,00
celkem – náklady 806,30 806,30 0,00 806,30
Výnosy
601-vlastní příjmy
602-tržby z prodeje služeb 0,00
604-tržby za prodané zboží 810,00 810,00 810,00
644-Úroky 0,00
648-Zúčtování fondů 0,00
649-ostatní výnosy 0,00
672- příspěvek od zřizovatele- provoz 0,00
672- příspěvek od zřizovatele- odpisy 0,00
672-dotace MÚ 0,00
672-příspěvek KÚ 0,00
672 - Mikroregion 0,00
Ostatní výnosy 0,00
Celkem-výnosy 810,00 810,00 0,00 810,00
daň z příjmu 0,00
Výsledek hosp. 3,70 3,70 3,70
Dne 15.10.2019
Vyhotovil: Renata Pazderová, ředitelka
Odpovídá: Renata Pazderová, ředitelka

NAHORU