ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Projekty

Králické betlémy

Králické betlémy

Cíl projektu: Prezentovat jednu z nejznámějších betlemářských oblastí. Okolí Králík má bohatou betlemářskou historii, která sahá až do 80. let 18.století a byla úzce spjata s poutním místem Hory Matky Boží. 

Výstupem projektu bude výstava Králické betlémy, která bude otevřena v listopadu 2019.

Projekt vznikl za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Číst více

Příběh Třebechovického Proboštova betlému

Příběh Třebechovického Proboštova betlému

Cílem projektu je seznámit interaktivní formou všechny věkové kategorie návštěvníků o dochovaném kulturním dědictví předků, zatraktivnit generálně zrestaurovanou památku v r.2016 a prezentovat veřejnosti dosud neznámé skutečnosti o Třebechovickém betlému, získané během generálního restaurování.

Výstupem projektu je nová expozice věnovaná vzniku Třebechovického betléma.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Číst více

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH  - turistická hra pro děti a rodiče

Cílem projektu je seznámit interaktivní formou všechny věkové kategorie návštěvníků o dochovaném kulturním dědictví předků, zatraktivnit generálně zrestaurovanou památku v r. 2016, a přiblížit historii betlému, města a tradičních řemesel v kontextu doby.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Číst více

Společné dědictví - jeden cíl

Společné dědictví - jeden cíl

Cíl projektu: Společná historie území při hranicích ČR a Polska je dodnes patrná na kulturním dědictví obou zemí. Projekt je zaměřen na zpřístupnění unikátního společného kulturního dědictví - betlemářství. Snahou všech partnerů je vytvořit přitažlivý česko-polský turistický produkt, který podpoří cestovní ruch a zaměstnanost.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu glacensis.

Zpřístupnění  svitavského betlému ze sbírkového fondu Třebechovického muzea betlémů

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme slavnostně odhalili nově zrestaurovaný svitavský betlém. Soubor byl vytvořen neznámým lidovým řezbářem z oblasti Svitavska na přelomu 19. a 20. století a do sbírek třebechovického muzea se dostal v roce 1989. Figurky z lipového dřeva i architektura byly ve velmi špatném stavu. Pro svitavské betlémy je typické použití zlaté a stříbrné barvy. Bohužel barva se loupala, figurky měly ulámané části a byly poškozené od dřevokazného hmyzu. Dlouhá léta betlém čekal na zrestaurování. Jeho realizace se podařila až v rámci česko-polské projektu „Společné dědictví – jeden cíl“, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Betlém byl zrestaurován Ateliéry Bárta z Hořic a osazen do nové skříně.

Číst více

Dokument o Generálním restaurování NPK Třebechovického betlému

Cíl projektu: Pomocí filmového dokumentu představit projekt Generálního restaurování NPK Třebechovického betlému, který byl realizován v červnu 2015 – květnu 2016. Videodokument představí průběh restaurování, bilaterální spolupráci a sdílení zkušeností v oblasti restaurování.

Termín realizace projektu: 31.5.2017 – 31.8.2017

Partner projektu: Restaurátorský atelier Klaus Brandl, Vaduz, Lichtenštejnsko

Financováno: EHP fondy 2009-2014

Číst více

Betlémy v Lichtenštejnsku – prezentace betlemářského kulturního dědictví

Betlémy v Lichtenštejnsku – prezentace betlemářského kulturního dědictví

Výstava 11.11.2016 – 31.3.2017

Tradice stavění betlémů po celém světě vychází ze stejného biblického příběhu. Staletími na sebe základní evangelijní příběh navázal řadu lidových prvků dané země, ve které byl tradován. Proto se dnes můžeme setkat s různými způsoby stavění betlémů. Cílem výstavy je představit v rámci bilaterální spolupráce betlémy Lichtenštejnska - způsob jejich stavění, užití materiálů a prezentace. Cílem bilaterální spolupráce je sdílení a výměna zkušeností s uchováváním, obnovou (restaurováním) a  následnou prezentací kulturního  dědictví předků - artefaktů betlemářské tvorby.

Partner projektu: Restaurátorský atelier Klaus Brandl, Vaduz, Lichtenštejnsko

Financováno: EHP fondy 2009-2014

Číst více

12

NAHORU