ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Projekty

Třebechovický betlém - časy dobré i zlé

Třebechovický betlém - časy dobré i zlé

Rozšíření expozice, která je věnována Příběhu vzniku Třebechovického betlému.

Historie Proboštova betlému je plná událostí a letopočtů, pro lepší orientaci jsme vytvořili dvě časové osy. Jedna seznamuje s historickými událostmi a osobami, které stály u vzniku betlému nebo byly spojeny s jeho osudem. Druhá mapuje cesty betlému po výstavách doma i v zahraničí.

Realizováno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Číst více

Příběh Třebechovického Proboštova betlému

Příběh Třebechovického Proboštova betlému

Cílem projektu je seznámit interaktivní formou všechny věkové kategorie návštěvníků o dochovaném kulturním dědictví předků, zatraktivnit generálně zrestaurovanou památku v r.2016 a prezentovat veřejnosti dosud neznámé skutečnosti o Třebechovickém betlému, získané během generálního restaurování.

Výstupem projektu je nová expozice věnovaná vzniku Třebechovického betléma.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Číst více

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH  - turistická hra pro děti a rodiče

Cílem projektu je seznámit interaktivní formou všechny věkové kategorie návštěvníků o dochovaném kulturním dědictví předků, zatraktivnit generálně zrestaurovanou památku v r. 2016, a přiblížit historii betlému, města a tradičních řemesel v kontextu doby.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Číst více

Společné dědictví - jeden cíl

Společné dědictví - jeden cíl

Cíl projektu: Společná historie území při hranicích ČR a Polska je dodnes patrná na kulturním dědictví obou zemí. Projekt je zaměřen na zpřístupnění unikátního společného kulturního dědictví - betlemářství. Snahou všech partnerů je vytvořit přitažlivý česko-polský turistický produkt, který podpoří cestovní ruch a zaměstnanost.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu glacensis.

Zpřístupnění  svitavského betlému ze sbírkového fondu Třebechovického muzea betlémů

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme slavnostně odhalili nově zrestaurovaný svitavský betlém. Soubor byl vytvořen neznámým lidovým řezbářem z oblasti Svitavska na přelomu 19. a 20. století a do sbírek třebechovického muzea se dostal v roce 1989. Figurky z lipového dřeva i architektura byly ve velmi špatném stavu. Pro svitavské betlémy je typické použití zlaté a stříbrné barvy. Bohužel barva se loupala, figurky měly ulámané části a byly poškozené od dřevokazného hmyzu. Dlouhá léta betlém čekal na zrestaurování. Jeho realizace se podařila až v rámci česko-polské projektu „Společné dědictví – jeden cíl“, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Betlém byl zrestaurován Ateliéry Bárta z Hořic a osazen do nové skříně.

Číst více

Dokument o Generálním restaurování NPK Třebechovického betlému

Cíl projektu: Pomocí filmového dokumentu představit projekt Generálního restaurování NPK Třebechovického betlému, který byl realizován v červnu 2015 – květnu 2016. Videodokument představí průběh restaurování, bilaterální spolupráci a sdílení zkušeností v oblasti restaurování.

Termín realizace projektu: 31.5.2017 – 31.8.2017

Partner projektu: Restaurátorský atelier Klaus Brandl, Vaduz, Lichtenštejnsko

Financováno: EHP fondy 2009-2014

Číst více

Generální restaurování NKP Třebechovického muzea betlémů

Generální restaurování NKP Třebechovického muzea betlémů

Termín realizace projektu: 15.6.2015-31.5.2016
Celkové náklady na projekt:  7 280 950,- Kč (restaurování  7 026 500,- Kč, publicita a externí administrace výběrového řízení na restaurování  254 450,-Kč)

EHP fondy 5 700 000,- Kč

Královéhradecký kraj  671 000,- Kč

Město Třebechovice p.O. 909 950,- Kč


Partner projektu: České sdružení přátel betlémů z.s.
Odborná spolupráce: Restaurátorské Ateliéry Klaus Brandl, Lichtenštejnsko

Projekt je podpořen grantem z Fondu EHP (podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska).

Číst více

12

  Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

  

NAHORU