ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Projekty

OREBITÉ aneb putování husitskou stezkou

OREBITÉ aneb putování husitskou stezkou

Turistická hra pro celou rodinu – Orebité aneb putování husitskou stezkou

V souvislosti s výstavou Orebité 600 let, která během léta probíhá v muzeu, jsme si pro rodiny s dětmi připravili turistickou hru, která připomene historické události z období 1419–1424. Procházka městem a plnění různých úkolů vás zavedou až na památný vrch Oreb a zpět na náměstí (cca 2 km). Po rozluštění tajného hesla na děti čeká odměna, kterou si mohou vyzvednout v Informačním centru.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Číst více

Orebité - 600 let

Orebité - 600 let

Cílem projektu je připomenutí husitství jako významné události v historii českého národa s bližším zaměřením na východní Čechy a husitské hnutí orebitů, které zde vzniklo před 600 lety.

Výstupem projektu je výstava Orebité - 600 let, kterou doplní mnoho doprovodných akcí - přednášky, workshopy. 

Projekt vznikl za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Číst více

Králické betlémy

Králické betlémy

Cíl projektu: Prezentovat jednu z nejznámějších betlemářských oblastí. Okolí Králík má bohatou betlemářskou historii, která sahá až do 80. let 18.století a byla úzce spjata s poutním místem Hory Matky Boží. 

Výstupem projektu bude výstava Králické betlémy, která bude otevřena v listopadu 2019.

Projekt vznikl za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Číst více

Příběh Třebechovického Proboštova betlému

Příběh Třebechovického Proboštova betlému

Cílem projektu je seznámit interaktivní formou všechny věkové kategorie návštěvníků o dochovaném kulturním dědictví předků, zatraktivnit generálně zrestaurovanou památku v r.2016 a prezentovat veřejnosti dosud neznámé skutečnosti o Třebechovickém betlému, získané během generálního restaurování.

Výstupem projektu je nová expozice věnovaná vzniku Třebechovického betléma.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Číst více

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH

PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH  - turistická hra pro děti a rodiče

Cílem projektu je seznámit interaktivní formou všechny věkové kategorie návštěvníků o dochovaném kulturním dědictví předků, zatraktivnit generálně zrestaurovanou památku v r. 2016, a přiblížit historii betlému, města a tradičních řemesel v kontextu doby.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Číst více

Společné dědictví - jeden cíl

Společné dědictví - jeden cíl

Cíl projektu: Společná historie území při hranicích ČR a Polska je dodnes patrná na kulturním dědictví obou zemí. Projekt je zaměřen na zpřístupnění unikátního společného kulturního dědictví - betlemářství. Snahou všech partnerů je vytvořit přitažlivý česko-polský turistický produkt, který podpoří cestovní ruch a zaměstnanost.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu glacensis.

Zpřístupnění  svitavského betlému ze sbírkového fondu Třebechovického muzea betlémů

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme slavnostně odhalili nově zrestaurovaný svitavský betlém. Soubor byl vytvořen neznámým lidovým řezbářem z oblasti Svitavska na přelomu 19. a 20. století a do sbírek třebechovického muzea se dostal v roce 1989. Figurky z lipového dřeva i architektura byly ve velmi špatném stavu. Pro svitavské betlémy je typické použití zlaté a stříbrné barvy. Bohužel barva se loupala, figurky měly ulámané části a byly poškozené od dřevokazného hmyzu. Dlouhá léta betlém čekal na zrestaurování. Jeho realizace se podařila až v rámci česko-polské projektu „Společné dědictví – jeden cíl“, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Betlém byl zrestaurován Ateliéry Bárta z Hořic a osazen do nové skříně.

Číst více

12

NAHORU