ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Kulturní referent

Ředitelka Třebechovického muzea betlémů, příspěvkové organizace

vyhlašuje výběrové řízení na místo

referent kultury

Za účelem obsazení místa referent kultury vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou funkci.

Charakteristika místa:

 • organizace kulturních akcí, divadel, koncertů, přednášek apod. ve městě
 • Objednávky akcí, objednávky plakátů, příprava smluv, hlášení hrubých tržeb Dilia  a OSA, zajištění výlepu plakátů, zpracování tiskových zpráv  do měsíčníků, médií, příprava vstupenek, předprodej a prodej vstupenek na všech kulturních akcích, organizace kulturních akcí, divadel, přednášek apod., fotodokumentace kulturních akcí, aktualizace webových stránek
 • spolupráce s místními organizacemi na kulturním dění ve městě
 • Zajištění chodu kulturního domu – pronájem, příprava smluv o pronájmu
 •  propagace města, podpora turistického ruchu

Podmínky výběrového řízení:

 • středoškolské vzdělání s maturitou
 • dobré organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce; flexibilita, iniciativa, odpovědnost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu;
 • základní uživatelská znalost na PC – MS Office;
 • praxe v oblasti kultury, organizování kulturní a společenské činnosti výhodou
 • řidičský průkaz sk.B
 • znalost cizího jazyku výhodou

Rozsah práce:

 • celý úvazek na dobu určitou 1 rok se standartní zkušební lhůtou a předpokladem uzavření smlouvy na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

 • Třebechovické muzeum betlémů

Písemné přihlášky včetně požadovaných příloh uchazeči mohou zaslat nejpozději do 31.8.2019 emailem nebo poštou na adresu:

K rukám ředitelky – VŘ kultura

Třebechovické muzeum betlémů

Masarykovo náměstí 1426

503 46 Třebechovice pod Orebem

email: reditel@betlem.cz

K přihlášce je nutno připojit:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) odborných znalostech a dovednostech;
 • Motivační dopis a koncepci organizace kultury ve městě během celého kalendářního roku (min. 1 strana A4)

Předpokládaný nástup: říjen 2019 nebo dle dohody

Vhodní uchazeči budou pozváni na pohovor

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit, či veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení, dále právo ověřit si nebo vyjasnit údaje deklarované uchazeči v přihlášce. Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s požadovanými materiály dává uchazeč souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu organizace řídící se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

NAHORU