ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

průvodce/pokladní

Třebechovické muzeum betlémů vyhlašuje výběrové řízení na pozici průvodce/pokladní.

Místo výkonu práce:

Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo nám. 1426, Třebechovice pod Orebem

Charakteristika pracovního místa:
► Zajišťování prodeje vstupenek a průvodcovské služby v prostorách muzea
► Pracovní úvazek 1,0 (nejedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).
 

Podmínky výběrového řízení:
► Odborné středoškolské vzdělání s maturitou; popř. VŠ
► dobré organizační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce; flexibilita, iniciativa,
odpovědnost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu; kladný vztah k dětem
► základní uživatelská znalost na PC – MS Office, efektivní vyhledávání na internetu
► znalost cizího jazyka: AJ, NJ – jeden z uvedených jazyků na komunikativní úrovni vítána
 

Platové podmínky:
► Řídí se zákoníkem práce a NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
► 6. platová třída, příplatky za práci v S, N a SV; po třech měsících možno získat osobní
ohodnocení
► pracovní týden: úterý – neděle
Předpokládaný nástup: 1.9.2019
► dle dohody

Písemnou přihlášku včetně požadovaných příloh uchazeči mohou zaslat poštou, emailem nebo
osobně předat nejpozději do 31. 8. 2019 na adresu:
Třebechovické muzeum betlémů
Masarykovo nám. 1426
503 46 Třebechovice pod Orebem
Tel.: 724871931

Email: reditel@betlem.cz
 

K přihlášce je nutno připojit:
► Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxí; (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) o odborných znalostech a dovednostech
► motivační dopis
► kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
► souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a souhlas s prověřením referencí (viz přihláška k tomuto výběrovému řízení).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihláška k výběrovému řízení

Přihlašuji se do výběrového řízení na nabízené pracovní místo:

průvodce a pokladní v kulturním zařízení

Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………………………………………………………

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

________________________________________________________________________________________

Prohlášení k výběrovému řízení

V souladu s ustanoveními § 5 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a po změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji personálnímu oddělení Třebechovického muzea betlémů, příspěvkové organizaci, byly tímto oddělením zpracovány a vedeny pouze pro účely tohoto výběrového řízení.

Souhlasím s prověřením mnou poskytnutých informací v životopise a sdělených v průběhu tohoto výběrového řízení. Dále souhlasím s ověřením referencí od předchozích zaměstnavatelů, kteří Vám mohou potvrdit Vámi uvedenou praxi. Souhlas poskytuji pouze pro účely tohoto řízení.

Žádám, aby v případě, že ve výběrovém řízení nebudu vybrán/a, byly po jeho ukončení moje osobní doklady vráceny na

adresu: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Vyznačte způsob doručení:

- obyčejnou poštou

V ………………………………… dne ………………………………

     ……………………………………………………………

                          jméno a podpis

NAHORU